A zaj kockazatertekelese

A robbanásveszélyes felmérés és a robbanásvédelmi dokumentum kidolgozásának szükségessége azon egységekre vonatkozik, amelyeknél a gyúlékony anyagokkal végzett munka veszélyes keverékeket okozhat a munkahelyi robbanás bekövetkezéséhez és serkentéséhez. Sok külföldi vállalat átfogó segítséget nyújt a robbanásvédelem támogatásában, azaz az ipari ágazatokban a robbanás elleni védelemben.

A robbanásveszélyes légköri levegővel rendelkező anyagok robbanásveszélyes atmoszférájú számításba vétele vagy tárolása - por, a serpenyőnek értékelnie kell a robbanásveszélyt, jelezve a robbanásveszélyes területeket. Meg kell adnia az irodaházakban és a külső terekben megfelelő robbanásveszélyes zónákat grafikus osztályozási dokumentáció feltételezésével és olyan tényezők megjelölésével, amelyek lehetővé teszik a gyújtást benne.

célkitűzés:A robbanás előtt végezze el az értékelést és teljesítse a munkahelyi biztonsági dokumentumot. A tény megteremtésének célja az, hogy megfeleljen a törvényi követelményeknek és korlátozza a robbanásveszélyes légkörben rejlő kockázatot az otthonban.

A szolgáltatás befejezésének módja:A robbanásveszélyes légkörben lévő munkahelyeket a robbanásveszélyes területekre vonatkozó ütemezéssel értékelik.

Robbanásvédelem és robbanásvédelem:A második szakasz a gyújtóforrások azonosítása a következő listával: meleg felületek, lángok, beleértve a gyújtóforrásokat. égő részecskék és gázok, mechanikai eredetű szikrák, elektromos gépek, kóboráramok és katódos korrózióvédelem, statikus elektromosság, exoterm reakciók, villámcsapás lehetősége, rádiófrekvenciás elektromágneses hullámok, ultrahangok, ionizáló sugárzás, adiabatikus stressz és még mindig sokkhullámok, beleértve a por öngyulladását. Robbanásveszélyes légkör esetén meg kell vizsgálni, hogy a robbanásveszélyes zónákra alkalmas kategóriákkal együtt beállították-e a robbanásveszélyes zónákra alkalmas kategóriákat és a teljes munkakörnyezet védelmi áramköreit.