Az aruk szabad mozgasa

Az Európai Közösség alapvetõ feltevései

Pontos válasz a tanulmány "mi a CE tanúsítvány?" az Európai Unió mûködésére vonatkozó alapvetõ feltevések megoldásához kapcsolódik. Bemutatjuk, hogy a részvétel elve három alapelv: az áruk, az emberek és a pénz szabad mozgása. A fenti elvek végrehajtása érdekében az EU-tagállamok úgy döntöttek, hogy megoldják a Közösségen belüli kereskedelem minden akadályát, és közös politikát is létrehoztak a nem uniós partnerekkel kapcsolatban. Ennek köszönhetõen a közösségi piacon létrejött az elõzõhöz hasonló árfolyampiac, amely egy országban egy helyiséggel rendelkezik. Megkapta az egységes európai piac vagy a közös piac nevét.

Közös európai piac és beszerzési cikkek bevezetése

A márkákra és a termékbiztonságra vonatkozó nemzeti követelmények a legszélesebb akadályok az országok közötti kereskedelemben. Bármely országban különbözõ minták és szabályok különböztek jelentõsen a különbözõ országokban. A gyártónak, aki a jövõbeni országokban kellett felajánlania a termékeinket, minden alkalommal meg kellett felelnie a különbözõ követelményeknek. A kereskedelmi nehézségek megszüntetésének irányában szükség volt e különbségek eltörlésére. Az anyagok beszerzésével kapcsolatos szabványokat nem lehetett eltörölni. Ezért a jó megoldás az volt, hogy egyesítsük a részeket az egész közösség területén, aminek köszönhetõen a kereskedelemcserére ezek az elõírások vonatkoztak.

Korai szakaszban megpróbálták szabályozni az uniós elõírásokat az anyagok és anyagok bizonyos kategóriáival kapcsolatban. Az ilyen megoldásból a folyamatok jelentõs bonyolultságára és idõigényes jellegére vonatkozó tanácsadás megszûnt.

A megoldás az volt, hogy egyszerûsített megközelítést hozzunk létre a mûszaki harmonizáció kérdésében. Meghatározták az egyes termékcsoportokra vonatkozó alapvetõ biztonsági követelményeket, amelyeket szükségszerûen el kell érni, mielõtt a terméket vagy terméket megvásárolnák az egyszerû európai piacra.

Az EU-n kívüli vállalkozók, akik attól függnek, hogy egy közösségi piacon vásárolnak-e anyagot, például Törökországból, meg kell felelniük terméküknek, hogy megfeleljenek az uniós minõségi elõírásoknak és elveknek. Feladatuk, hogy ezt a tényt mutassák.

Harmonizált szabványokat hoztak létre, amelyeknek köszönhetõen a vállalkozók tudják, milyen alapvetõ követelményeket kell teljesíteni. Nem kötelességem ezeket az okokat megadni. A vállalkozó a második típusban bizonyíthatja, hogy jövedelmét úgy alakítják, hogy a közösségi téren futhasson.

Ce tanúsítvány - gyártó nyilatkozata

A Ce jelölés más, mint a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az irányelvek bizonyos követelményeinek.Ez a gyártó nyilatkozatának vagy a meghatalmazott képviselõjének szimbóluma. Megerõsíti, hogy a termék koalícióban létezett a termék szabályaiban foglalt alkalmazandó követelményeknek megfelelõen. Természetesen legyen néhány vagy néhány más irányelv.

A közösségi jog elõírja a CE-jelöléssel ellátott termék megfelelõségének vélelmét és minimális követelményeit.

A CE tanúsítványt a gyártó vagy a meghatalmazott képviselõ természetes felelõssége tárolja. Ez azt bizonyítja, hogy a termék megfelel az irányelv bizonyos követelményeinek. Ennek megállapításához a megfelelõségértékelési eljárást kell elvégezni, és a pozitív ellenõrzés után megfelelõségi nyilatkozatot adnak ki. A megfelelõségértékelési eljárások a konkrét árucikkbõl eredõ kockázatoktól függõen második lehetnek. Minél nagyobb a kockázata annak, hogy az áruk tulajdonába kerülnek, annál nagyobb az eljárás, amelyet a gyártónak vagy meghatalmazott képviselõjének kell elérnie. Egyes esetekben meg kell felelnie még egy tucat közösségi szabványnak is.