Az europai unio biztonsaga

Jelenleg is vannak európai, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes területeken dolgozó munkavállalók védelmének saját jogi szabályai. Az egyik ilyen európai dokumentum lényegében az 1999. december 16-i 99/92 / EK. Számú információ, amely a robbanásveszélyes légkör kockázatának kitett munkavállalók biztonsági szintjének és egészségügyi ellenõrzésének javítására vonatkozó terv minimumkövetelményeit tartalmazza.

Ez a dokumentum minden munkáltatóra vonatkozó követelményeket határoz meg. Elõször is megköveteli, hogy a munkáltató garantálja alárendeltjeink biztonságát az üzem telephelyein végzett szokásos tevékenységek során. Ezenkívül arra törekszik, hogy megakadályozza a robbanásveszélyes koncentrációkat a munka szempontjából. Ugyanakkor megakadályozza a gyújtóforrásokat, amelyek robbanást indíthatnak bármely megoldásban. Ezen túlmenõen ez a szabály elõírja a robbanás nagyon veszélyes hatásainak csökkentését. Szintén a Lengyel Köztársaságban léteznek olyan normatív aktusok, amelyek meghatározzák a területen széles körben megvitatott rendelkezéseket. Ez elsõsorban a 2003. május 29-i rendelettel kapcsolatos, a munkavállalók értelemben vett bizalmára és higiéniájára vonatkozó minimumkövetelményekrõl, amelyeken robbanásveszélyes légkör alakulhat ki (Journal of Laws, 1007, 2003, 1004. tétel valamint a 2010. július 8-i rendelet, a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó minimumkövetelmények, valamint a munkahelyi környezetben való robbanásveszélyes környezet lehetõsége (Journal of Laws, 2010, 138. szám, 931. tétel, amely a fent említett irányelvet vezeti be.A robbanásbiztonság a robbanásbiztos biztonság, amelyet a terv nemcsak az üzem és az anyag, hanem a munkavállalók ellenõrzése is véd. Ezért különösen fontos a munkaadók számára, hogy potenciálisan robbanásveszélyes zónákat jelöljenek ki. Ezenkívül megpróbálják ellenõrizni a robbanásbiztos rendszerekben, amelyek rendkívül fontos szerepet játszanak a robbanásbiztos osztályban. Ugyanakkor létre kell hoznia olyan szövegeket, mint a robbanásveszélyes felmérés és a robbanásvédelmi dokumentum. Ezen anyagok elkészítése a belügyminiszter és a közigazgatási miniszter 2010. június 7-i rendeletébõl (2010. évi 109. számú törvénykönyv, 719. tétel származik, amely a gazdasági miniszter rendeletének alkalmazandó jogszabályi és mûszaki elõírásai és rendelkezései alapján készült (2010. július 8-i Journal of Laws, Nr. 138, 93. tétel.