Metallurgia computrabajo

Jelenleg a kohászat egy olyan rész, amely nemcsak a mûanyag formázási folyamatokat és öntödéket foglalja magában, hanem a struktúrák makroszintû tanulmányozásával is foglalkozik. Ez a terv általában eltávolítja a metallográfiai mikroszkópok kutatását.

A mikroszkópia néhány száz évvel ezelõtt jelent meg. Csak a fiatal más típusú mikroszkóptól függõen használták õket a kohászatban. A jelenlegi szakaszokban szükségesek a mérnöki témákkal kapcsolatos könyvek. Most a metallográfiai mikroszkópok a legkeresettebbek a területen, amelyeket többek között fémhibák vagy áttörések keresésére használnak. Ez a képalkotó módszer, amely átlátszatlan mintákon történik. A metallográfiás mikroszkópok között többek között elektronmikroszkópokat is tartalmazhatunk, amelyek lehetõvé teszik az atomi szakasz és a fénymikroszkópok szerkezetének elemzését, melyet kisebb nagyítás jellemez. Ezeknek az eszközöknek az alkalmazásával végzett megfigyelések különösen fontosak, mivel ennek köszönhetõen a középsõ mikrokockák új módszerét vagy azok elindítását észlelhetjük. Lehetõség van a fázis-hozzájárulás kiszámítására, valamint az egyes fázisok pontos meghatározására is. Ennek köszönhetõen még mindig meghatározhatjuk a zárványok számát és módját, valamint számos új fontos elemet a kohászati látás problémájából. Például az újonnan létrehozott anyag gyakran mikroszkópos megfigyelései az anyagszerkezet valós megfigyeléséhez vezetnek, így a jövõben elkerülhetjük a nemkívánatos hibákat.

https://goij-c.eu/hu/

A metallográfiás mikroszkópok használata nagyon fontos, mivel ennek köszönhetõen már észlelhetõek az anyagi hibák. Mindig érdemes megjegyezni, hogy ennek a felszerelésnek a szolgáltatása bonyolult. A kísérlet kezdetétõl kezdve csak képzett személy végezheti el.