Munkahelyi egeszsegvedelem es biztonsag andrzej komosa

Minden társaság felelõs az alkalmazottak biztonságáról. Különösen azon vállalkozások számára működik, amelyek veszélyes anyagokat használnak saját szerepükben. Az ilyen körülmények között járó emberek egészségét és életét kivételesen a munkáltatónak kell védenie.

"A gazdasági miniszter 2010. július 8-i rendelete a háttérben zajló robbanásveszélyes légkör javaslatával kapcsolatos biztonsági és higiéniai minimumkövetelményekről" arra készteti a munkáltatót, hogy dolgozzon ki robbanásvédelmi dokumentumot. Valójában csak azokat a vállalatokat kezeli, amelyek gyúlékony anyagokat vesznek fel, amelyek a levegővel robbanásveszélyes légkört hozhatnak létre. Ilyen anyagok lehetnek folyadékok, gázok és nagyon finoman eloszlatott szilárd anyagok, azaz porok.

Veszélyes, gyúlékony anyagok használata esetén, amelyekkel a munkavállalók érintkezésbe kerülnek, először meg kell határozni a robbanás veszélyének kitett területeket. Ha ezeket már jelezték, meg kell felelni a kapcsolattartásban említett miniszteri rendeletnek.

Arra vonatkozik, hogy milyen dokumentumokat kell a munkáltatónak elkészítenie. A rendelet 4.4. Pontja kimondja, hogy ő végzi el a teljes kockázatértékelést, amely a munkahelyi robbanásveszélyes atmoszféra lehetőségéhez kapcsolódik. Van egy úgynevezett "kockázatértékelés", amely többek között a következő:

a a robbanásveszélyes légkör valószínűsége,b a robbanásveszélyes légkör lehetséges előfordulási ideje,c a gyújtóforrások élettartamának és aktiválásának valószínűsége, például elektrosztatikus kisülés,d a munkáltató által használt berendezések, anyagok és keverékek,mechanizmusok közöttük és kölcsönös interakcióik,e a robbanás várható nagysága.

Fontos figyelembe venni a szomszédos szobákat is, amelyek bármilyen módon összekapcsolhatók a potenciálisan robbanásveszélyes helyek nyílásaival, még szellőztetés útján is. Veszély esetén még nem lesznek biztonságban.

A teljes kockázatértékelés után a munkáltató köteles a rendelet 7.1. Bekezdésével együtt elkészíteni egy robbanásvédelmi dokumentumot.

A robbanásvédelemről szóló dokumentumnak több alapvető részből kell állnia, tartalmaznia kell tartalomjegyzéket és a munkáltató nyilatkozatait a rajta lévő szavak ismeretéről. A dokumentum fő elemei a következők: a potenciálisan robbanásveszélyes légkör és a gyújtóforrás felsorolása, a felhasznált robbanásmegelőzési intézkedések leírása, a dokumentum frissítésének időpontjaira vonatkozó információk, a felhasznált éghető anyagok leírása, a robbanás kockázatának felmérése, a lehetséges robbanási forgatókönyvek és további igazoló dokumentumok. A robbanásvédelmi dokumentumnak grafikákat és helyszíni terveket is tartalmaznia kell.

Végül érdemes szakemberek segítségét igénybe venni a fent említett dokumentáció megfelelő elkészítéséhez. Végül is a munkavállalók élete és egészsége a legfontosabb, és érdemes emlékezni arra, hogy a kockázatértékelést jól elvégezték.