Nullazasig

Az elektrosztatikus földelés feladata az éghetõ anyagok robbanásveszélyének csökkentése az elektrosztatikus szikraképzõdés miatt. Ezt széles körben használják gyúlékony gázok, porok és folyadékok szállítására és feldolgozására.

Az elektrosztatikus földelés különbözõ formákat használhat. A legegyszerûbb és legkevésbé bonyolult modellek a talajbilincsbõl is a kábelbõl készülnek. A fejlettebb és technológiailag fejlettebb berendezések a földelés állapotának megóvására szolgálnak, aminek köszönhetõen megengedhetõ a termék kiadása vagy szállítása, amikor a talajt megfelelõen csatlakoztatták.

Az elektrosztatikus földelés a leggyakrabban a vasúti és közúti tartálykocsik, tartályok, hordók, ún. nagy zsákok vagy folyamatberendezések elemei.

Az új tartalommal töltött tartályok (pl. Porok, granulátumok, folyadékok feltöltése vagy kiürítése során veszélyes elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. A kialakulásának forrása biztosan jobban keveri, szivattyúzza vagy permetezi a gyúlékony anyagokat. Az elektromos töltéseket az egyes részecskék érintkezésével vagy kiválasztásával hozzuk létre. Az elektromos töltés mennyisége az egymással érintkezõ felületek elektrosztatikus tulajdonságaitól függ. A direkt és hirtelen érintkezés a földeléssel vagy a töltés nélküli objektummal egy rövid áramimpulzus keletkezhet, ami látható lesz a szikra tudatában.A szikrakibocsátástól való gondatlanság meggyulladhatja az alkoholok és a levegõ keverékét, ami robbanást vagy rossz robbanást jelent. Az elektrosztatikus földelés kiküszöböli a robbanásveszélyt az elektrosztatikus töltések szabályozott kisülése miatt.