Optikai elektronmikroszkop kulonbsegek

Jelenleg a kohászat egy olyan rész, amely nemcsak a mûanyag formázás és az alapítás folyamatait korlátozza, hanem a csoportok tanulmányozását is magában foglalja. Az utolsó kötelezettséget általában metallográfiás mikroszkópokon végzik.

A mikroszkópia néhány száz évvel ezelõtt jelent meg. És csak viszonylag nemrégiben egy másik mikroszkópiás módszer került alkalmazásra a kohászatban. Az aktuális idõkben a mérnöki anyagokat tartalmazó könyvben pótolhatatlanok. Ezen a területen rendkívül keresettek a metallográfiai mikroszkópok, amelyek többek között a fémfoltok vagy áttörések keresése során járnak. Ekkor egy olyan képalkotó technika, amely az átlátszatlan mintákon feltételezhetõ. A metallográfiás mikroszkópok között többek között elektronmikroszkópokat is tartalmazhatunk, amelyek lehetõvé teszik az atomi szakasz és a fénymikroszkópok szerkezetének elemzését, kisebb nagyítással. Ezeknek az eszközöknek a használatával végzett megfigyelések különösen fontosak, mert ennek köszönhetõen az anyagban más módon is eljuthatunk a mikrokeverékhez, vagy elindíthatjuk. Lehetõség van a fázis-hozzájárulás és az egyes fázisok pontos meghatározására. Ennek köszönhetõen meghatározhatjuk a zárványok számát és típusát, valamint számos más fontos alkotóelemet a kohászat területén. Például az újonnan létrehozott anyagok gyakran mikroszkópos megfigyelései lehetõvé teszik az anyagszerkezet pontos megfigyelését, aminek köszönhetõen szemszögébõl számos nemkívánatos hiba keletkezhet.

A metallográfiás mikroszkópok használata nagyon fontos, mert ennek köszönhetõen könnyen felismeri az anyaghibákat. Ne feledje azonban, hogy az ilyen típusú berendezések kezelése nehéz. A kutatás kezdetétõl kezdve csak szakképzett személyek végezhetik el.