Penzugyi penztargep katicabogar

A pénztárgépet, mint a gépkocsit, rendszeresen felül kell vizsgálni. Az utóbbi esetben azonban ezt a felülvizsgálatot legkésõbb két évvel a közelmúltbeli felülvizsgálat vagy az adóztatás után kell elérni.

A pénztárgép felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettség a jog megfelelõ rendelkezéseibõl származik. A pénztárgépek kétéves felülvizsgálati idõszakának jogalapja a 7. §. 1. pont 6. pont a 16. § (1 bekezdésébõl. A pénzügyminiszter 2008. november 28-i rendeletének 1. pontja a pénztárgépek használatának feltételeirõl. A törvény szerint és pontosan a Btk. 61. § (3 bekezdésének rendelkezései szerint a pénztárgép felülvizsgálatának elmulasztása vagy nem idõszerû teljesítése úgy tekinthetõ, hogy a könyvet helytelenül tartják, és fenyegeti a pénzbírságok kiszabását. A kétévenkénti felülvizsgálat olcsóbb alternatívája azonban az, hogy minden évben telepítsük. A pénztárgépek felülvizsgálatáról szóló tájékoztatás során meg kell gondolni a megfelelõ pillanat megnevezését is, amelyet az adótörvény alapján hajtanak végre. Együtt a mûvészettel. E törvény 12. §-ának 3. bekezdése szerint a májusban leírt idõk a múlt hónap utolsó napját érik el, amely megfelel a dátum kezdeti napjának, és amikor nem volt ilyen nap a forró hónapban - az utolsó hónap aktuális napján.

A pénztárgép felülvizsgálatának dátumának felügyeletére vonatkozó kötelezettség a pénzügyi pénztárgépen van. A tulajdonosnak tájékoztatnia kell a szerviztechnikusot arról, hogy az utolsó ellenõrzéstõl számított két éven belül létre kell hoznia egy ilyen felülvizsgálatot. A pénztár alkalmazottja a pénztárgép felhasználójának értesítésétõl számított 5 napon belül köteles elvégezni a pénztárgép kötelezõ mûszaki ellenõrzését (a pénztárgépekrõl szóló törvény 31. §-a.

A pénztárgép mûszaki állapotának felülvizsgálata elsõsorban az összes pénztár állapotát, a lakás állapotát, a fiskális dokumentumok olvashatóságát, a munkaprogramot, a mûködési helyességet, a memória állapotát és az elemek állapotát kell ellenõrizni.Az adóhivatal büntetéseinek elkerülése érdekében az adófizetõnek gondoskodnia kell a pénztárgép felülvizsgálatának idõpontjáról.