Robbanasveszelyes legkor

Az ATEX-irányelv (Atmosphères Explosibles, amelyet 94/9 / EK irányelvnek is neveznek, egy olyan uniós jog, amely meghatározza a robbanásveszélyes környezetben használt termékek alapvetõ követelményeit. A kemény szénbányákban használt gépek és berendezések többsége metán- és szénpor robbanásveszélyt jelent, és az ATEX-irányelv a robbanásveszélynek kitett felületeken mûködõ szerszámok és védelmi rendszerekre vonatkozik. Egészen a közelmúltig az egyik európai uniós országban a biztonságra vonatkozó szabályok eltérnek egymástól, ami jelentõs akadályt jelentett az áruk tagállamok közötti cseréjének szabadságában.Ezen okból egy egységes ATEX-irányelv jött létre, amely egységesítette a meglévõ szabályozásokat, és határozottan megkönnyítette a termékek forgalmát az európai megállapodásban. A Római Szerzõdés 100a. Cikkének rendelkezéseinek végrehajtása során az ATEX-irányelv legfontosabb célja az áruk szabad mozgásának garantálása, amely jelentõs robbanásvédelmet biztosít. A robbanásveszélyes területeken gyakorolt gyakorlatokra szánt eszközök tekintetében az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1994. március 23-án kiadta az ATEX 94/9 / EK irányelvet, amelyet 2003. július 1-jén kötöttem. Ezen túlmenõen 1999. december 16-án elfogadták az 1999/92 / EK irányelvet (ATEX137 néven is ismert, amely módosítások a háttérben található könyvek minimális biztonsági követelményeire vonatkoznak, ahol robbanásveszélyes légkör veszélye áll fenn. Az ATEX 94/9 / EK irányelv 2003. július 1-jén hatályba lépett, és a korábbi 76/117 / EGK és a 79/196 / EGK irányelveket váltotta fel.

CE-jelölés (fr Conformité Européennea tanúsító szervezet azonosító számaVégrehajtási szimbólumrobbanási csoporteszköz kategóriarobbanásvédelem típusarobbanó alcsoporthõmérséklet osztály

Javasoljuk az Atex képzését