Vizgoz szaraz

A vízgõz egy általánosan használt oltóanyag. Csak zárt térben használják, alacsony kubátorral. A nyílt felületeken eloltani kívánt gõz használata nem eredményezi a kívánt eredményeket. A gõzt a jó tömeg korlátozza, és a nyitott térben nem éri el az oltóanyag megfelelõ koncentrációját.

Az 500-520 m3-t nem meghaladó térfogatú lakások vízgõzt használnak fel. Ezért zárt helyiségeknek kell lenniük. A szivárgás csökkentheti a gõz elnyomásának hatékonyságát.Leggyakrabban a vízgõz alkalmazkodik a tüzekhez, amelyek a fa szárító helyiségekben, gyúlékony anyagtároló helyeken, hajókon, olajtermékek szivattyúzásában, vulkanizációs kazánokkal vagy helyesbítõ oszlopokkal rendelkeznek.A gõz, mint tûzoltó módszer lehet tûzoltó szilárd anyag, amely szigorú hõmérsékleti viszonyok között nem reagál vízzel. A tûzgátláshoz azonban nem kötelezõ a gõz használata, ha a gõzzel való kapcsolat végén az égõ anyagok megsemmisülnek.A vízgõz felhasználása a tüzek eloltásához az oxigénkoncentráció csökkenéséhez vezet ahhoz a szinthez, ahol a dohányzási folyamat rossz. A gõz elpárolog a gyúlékony gázokat az égéstérben.A leghatékonyabb és leghatékonyabb tüzek eloltása telített gõzzel, amelyet 6-tól 8-ig terjedõ nyomás alatt táplálnak.A gõz tûzoltószerként "gõz tûzoltó" -ként csak az aktuális helyiségekben használható, amelyek biztosak lehetnek abban, hogy az emberek nem élnek benne. Jelentõs gõznyomás mellett a gõz veszélyes lehet az egészségre és még az emberi életre is.